KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

BAŞIN R-müayinəsi

R-01

Kəllə     R-qrafiya

20

R-03

Kəllə, burun ətrafı ciblər     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-04

Türk yəhəri     tuşlanmış

15

R-05

Burun sümükləri     R-qrafiya

20

R-08

Çənə və çənə oynağı     R-qrafiya

20

DÖŞ QƏFƏSİ SİSTEMİNİN R-müayinəsi

Rs-09

Döş qəfəsi     R-skopiya

12

R-10

Qabırğalar     R-qrafiya

20

R-11

Döş sümüyü     R-qrafiya

20

R-12

Ağciyərlər     R-qrafiya

20

R-13

Timus     R-qrafiya

20

ONURĞA SÜTUNU SİSTEMİNİN R-müayinəsi

Rs-14

Onurğa sütunu     R-skopiya

25

R-70

Onurğa sütunu / uşaq     R-qrafiya

35

R-15

Boyun fəqərələri     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-18

Döş fəqərələri     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-21

Bel-omba nahiyyəsi və bel fəqərələri     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-24

Büzdüm     R-qrafiya / R-skopiya

30

GİNEKOLOJİ R-müayinə

R-28

Salpinqoqrafiya    R-skopiya

80