KOD

80

58

69

81

78

79

63

64

123a

ANALİZİN ADI

CREJ Kreatinin  

Gluk Qlükoza

TP Ümumi zülal 

UA Sidik Turşusu    

Urea Sidik Cövhəri  

Urea bun Azot Qalığı   

α-AMY α – Amilaza   

α-AMY-P Pankreatik Amilaza   

MİKROALBUMİN

sidik,  sutkalıq sidik

sidik,  sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sutkalıq sidik

sidik, sutkalıq sidik

sidik

sidik

QİYMƏT AZN

9

6

8

11

9

12

12

15

24