KOD

101z

77

366

367

368

126

69

84

94

81

93

78

79

28

30

103

63

64

105

182

ANALİZİN ADI

Qlükozatolerantlıq testi 4 porsiya zərdab

RF Revmatoid faktor

SİAL t. Sial Turşusu

SİNK

Timol Sınağı

Tn I Troponin Cardiac-I

TP Ümumi zülal    

Triql Triqliseridlər

TRSF Transferrin

UA Sidik Turşusu    

UIBC Dəmir Birləşdirmə Qabiliyyəti

Urea Sidik Cövhəri     

Urea bun Azot Qalığı    

VITAMIN B12

VITAMIN B9 Fol turşusu

VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

α-AMY α – Amilaza   

α-AMY-P Pankreatik Amilaza   

TROPONİN T

B2 - MİKROQLOBULİN

QİYMƏT AZN

20

7

10

10

8

18

5

6

8

6

8

6

6

15

16

6

8

10

20

10