QAN
ABORT m.

KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

QİYMƏT AZN

980

Kariotipin Diaqnostikası

qan

110

35 gün

981

Kariotipin Diaqnostikası

abort m.

185

30 gün