Real Time (PCR) üsulu ilə keçirilən laborator analizlər

Qiymətlərə ƏDV daxildir