KOD

272

638

602

431

649

647

606

604

652

650

156

628

461

ANALİZİN ADI

AFS Anti-Fosfolipid Screen IgG / IgM

AMA-M2 Antimitoxondrial anticisimlər IgG

ANA-Screen Antinuklear Autoanticisimlər

Anti-CCP Tsiklik Setrulin Peptidə Qarşi Anticisimlər

Anti-CL IgG Kardiolipinə qarşı autoanticisimlər IgG

qan

qan

qan

qan

qan

Anti-CL İgM Kardiolipinə qarşı autoanticisimlər IgM

qan

Anti-dsDNA IgG İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticisimlər IgG

qan

Anti-dsDNA IgM İkispirallı DNT-yə qarşı autoanticisimlər IgM

qan

Anti-β2 GPI İgG β-2-Qlikoprotein 1-ə qarşı autoanticisimlər IgG

qan

Anti-β2 GPI IgM β-2-Qlikoprotein 1-ə qarşı autoanticisimlər IgM

qan

ASA ANTI-Spermal autoanticismlər

qan

RF IgG Revmatoid faktor IgG

qan

SLE Lüpus test Qırmızı Qurd Eşənəyi

qan

QİYMƏT AZN

28

16

17

30

16

16

17

17

18

18

20

16

10