KOD

312b

317v

313v

311

310b

310a

313p

ANALİZİN ADI

ESR Eritrositlərin çökmə sürəti

HGB Hemoqlobin

PLT Trombositlər

qan

qan

qan

Qanın ümumi analizi (ESR daxil)  mikroskopiya

qan

Qanın ümumi analizi  (ESR daxil) 

qan

Ret. Retikulositlər

qan

PLT Trombositlər  mikroskopiya

perifetik qan

QİYMƏT AZN

3

3

4

10

14.40

15

4