Real Time (PCR) üsulu ilə keçirilən hepatit analizlərinin siyahısı

KOD

542R

542RQ

542RG

543R

543RQ

544RG

543R

573RQ

ANALİZİN ADI

HBV Hepatit B virus    keyfiyyət

HBV Hepatit B virus    kəmiyyət

HBV  Hepatit B virus   genotipləşmə (A, B, C, D)

HCV  Hepatit C virus    keyfiyyət

HCV  Hepatit C virus    kəmiyyət

HCV   Hepatit C virus   genotipləşmə  1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6

HDV  Hepatit D virus   keyfiyyət

HDV  Hepatit D virus   kəmiyyət

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

QİYMƏT AZN

46

70

100

56

100

80

70

80