KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

Ca Kalsium

97

qan

sutkalıq sidik

6

7

100

Ca ion İonlaşmış Kalsium

10

qan

113

92

111

Cl Xlor

qan

sutkalıq sidik

Fe Dəmir

qan

K Kalium

qan

sutkalıq sidik

8

8

6

8

8

110

95

Li Litium

qan

Mg Maqnezium

qan

8

6

112

96

Na Natrium

qan

sutkalıq sidik

P Fosfor

qan

8

8

6