KOD

5

12

13

15

16

17

18

432

ANALİZİN ADI

TSH Tireotrop hormon

E2 Estradiol           

FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon

LH Lüteinləşdirici Hormon

Progesteron

Prolaktin

Testosteron

 AMH  Anti-Müller Hormonu       

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

QİYMƏT AZN

14

15

15

15

15

15

15

55.10