KOD

185

12

142

426

141

23

14

174

187

425

424

16

143

186

ANALİZİN ADI

DUO-TEST    (8-13 həftəlik hamiləlik)

E2 Estradiol

Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)

Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin    

β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)

β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)

HCG Xorionik Qonadotropin STAT (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik)

KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)

PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı

qan

qan

qan

PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həftəlik hamiləlik)

Progesteron (I-III trimestr)

qan

qan

Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)

qan

TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)

qan

QİYMƏT AZN

40

15

16

20

15

18

15

50

96

20

40

15

20

46