KOD

47i

22

25

26

36

27

47

46

23

140

24

178

ANALİZİN ADI

% Free PSA Sərbəst Prostat Spesifik Antigenin Əmsalı

AFP α–Fetoprotein

CA-15-3 Karbohidrat Antigen 15

CA-19-9 Karbohidrat Antigen 19-9

CA-72-4 Karbohidrat Antigen 72-4

qan

qan

qan

qan

qan

CEA Karsinoembrional Antigen

Free PSA Prostat Spesifik Antigen sərbəst

qan

qan

Total PSA Prostat Spesifik Antigen ümumi

β-HCG β-Xorionik Qonadotropin

qan

qan

AFP α - Fetoprotein (10-40 həftəlik hamiləlik)

qan

CA-125 Karbohidrat Antigen 125

KALSİTONİN

qan

qan

QİYMƏT AZN

40

15

20

20

18

10

10

10

10

10

20

35