KOD

458

99

102

451

161

459

454

455

460

453

452

ANALİZİN ADI

APTV Aktiv Parsial Tromboplastin vaxtı

AT3 Antitrombin III

D-Dimer

Fb. Fibrinogen

HCY Homosistein

qan

qan

qan

qan

qan

HFMK Həll olunan fibrin-Monomer kompleksləri

qan

Hr. Hematokrit

qan

PT Protrombin vaxtı INR, indeks

qan

TAV Trombositlərin Aqreqasiya vaxtı

qan

Qanaxma müddəti 

perifetik qan

Qanın laxtalanma müddəti 

periferik qan

QİYMƏT AZN

8

9

16

6

58

8

8

6

8

3

3