Real Time (PCR) üsulu ilə keçirilən infeksiya analizlərinin siyahısı

KOD

521

520

524

523RQ

568

545

579RQ

546

580RQ

526

531

532

527

567RQ

533RQG

537

535

534

541

538

550R

536

583PA

ANALİZİN ADI

XLAMİDİYA   Chlamydia  trachomatis   

abortus

UG yaxma

XLAMİDOFİLA  Chlamydophila pneumoniae  

əsnəkdən yaxma

MİKOPLAZMA    Mycoplasma genitalium  

UG yaxma

MİKOPLAZMA    Mycoplasma hominis   kəmiyyət   

UG yaxma

MİKOPLAZMA    Mycoplasma pneumoniae    

əsnəkdən yaxma

UREAPLAZMA      Ureaplasma urealyticum    

UG yaxma

UREAPLAZMA      Ureaplasma urealyticum    kəmiyyət

UG yaxma

UREAPLAZMA   Ureaplasma parvum  

UG yaxma

UREAPLAZMA   Ureaplasma parvum   kəmiyyət   

UG yaxma

Ureaplazmaların fərqləndirilməsi    U.ur., U.par. 

UG yaxma

QONOREYA    Neisseria gonorrhoeae  

UG yaxma

TRİXOMONİAZ     Trichomonas vaginalis   

UG yaxma

Qardnerellyoz   Gardnerella vaginalis  

UG yaxma

Bakterial vaginoz    kəmiyyət    

UG yaxma

KANDİDOZ  genotip   C.albicans+C.crusei+C.glabrata   kəmiyyət  

UG yaxma

TOKSOPLAZMOZ    Toxoplasma gondii  

abortus

UG yaxma

LİSTERİOZ   Listeria monocytogenes 

qan

abortus

UG

əsnəkdən y.

BRUSELLYOZ   Brucella spp   

HERPES I,II Tip   Herpes simplex viruses   

SİTOMEQALOVİRUS    Cytomegalovirus   

qan

abortus

qan

abortus

qan

abortus

UG

QIRMIZI MƏXMƏRƏK    Rubella virus    keyfiyyət   

qan

VƏRƏM     Mycobacterium tuberculosis complex  

qan

UG

əsnəkdən y.

Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r 

abortus

QİYMƏT AZN

22

25

20

23

25

20

23

20

23

20

20

20

20

50

26

20

25

26

22

20

36

22

230