Real Time (PCR) üsulu ilə keçirilən virus və infeksiya analizlərinin siyahısı

Material: Qan, Urogenital yaxma (UG), Əsnəkdən yaxma, Abortus

Ətraflı məlumat üçün 070 448 38 12 nömrəsinə zəng vura və ya WhatsApp vasitəsilə yaza bilərsiniz. 

KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

521

Chl. tr.   XLAMİDİYA   Chlamydia  trachomatis    urogenital yaxma / abortus 

22

520

Chl. pn.   XLAMİDOFİLA  Chlamydophila pneumoniae  əsnəkdən yaxma

25

524

M. gen.   MİKOPLAZMA    Mycoplasma genitalium     urogenital yaxma

20

523RQ

M. hom.   MİKOPLAZMA    Mycoplasma hominis   kəmiyyət   urogenital yaxma

23

568

M. pn.   MİKOPLAZMA    Mycoplasma pneumoniae    əsnəkdən yaxma

25

545

U. ur. UREAPLAZMA      Ureaplasma urealyticum    urogenital yaxma

20

579RQ

U. ur. UREAPLAZMA      Ureaplasma urealyticum    kəmiyyət   urogenital yaxma

23

546

U.par  UREAPLAZMA   Ureaplasma parvum   urogenital yaxma

20

580RQ

U. par.  UREAPLAZMA   Ureaplasma parvum   kəmiyyət   urogenital yaxma

23

526

U.ur., U.par.  Ureaplazmaların fərqləndirilməsi    U.ur., U.par.    urogenital yaxma

20

531

N. gon.  QONOREYA    Neisseria gonorrhoeae    urogenital yaxma

20

532

T. vag.   TRİXOMONİAZ     Trichomonas vaginalis    urogenital yaxma

20

527

G.vag   Qardnerellyoz   Gardnerella vaginalis  urogenital yaxma

20

567RQ

BV   Bakterial vaginoz    kəmiyyət     urogenital yaxma

50

533RQG

Candida gen  KANDİDOZ  genotip   C.albicans+C.crusei+C.glabrata   kəmiyyət  UG

26

537

T. gon.   TOKSOPLAZMOZ    Toxoplasma gondii   qan / abortus

20

535

L. mon.   LİSTERİOZ   Listeria monocytogenes  qan / abortus /  UG /  əsnəkdən yaxma 

25

534

541

538

550R

Br.spp   BRUSELLYOZ   Brucella spp   qan / abortus

HSV1/2    HERPES I,II Tip   Herpes simplex viruses   qan / abortus

CMV    SİTOMEQALOVİRUS    Cytomegalovirus   qan / abortus /  urogenital yaxma

Rub.  QIRMIZI MƏXMƏRƏK    Rubella virus    keyfiyyət   qan

26

22

20

36

536

583PA

M. tub.   VƏRƏM     Mycobacterium tuberculosis complex   qan  /  UG /  əsnəkdən yaxma

Paket abort  Chl.tr, M.hom., U.spp., L.mon., Br.spp., T.gon., CMV, HSV I,II, HPV h/r   abortus

22

230