KOD

315

333

807

808

811

491

ANALİZİN ADI

Nəcisin umumi analizi

Kalprotektin

Nəcisdə lyambliyanın  təyini

Nəcisdə gizli qan təyini

Helikobakter Pilori

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

Bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini 

nəcis

QİYMƏT AZN

15

59

25

13

15

48