KOD

334

811

333

335

807

ANALİZİN ADI

Dizenteriya amöbu

H.pylori Nəcisdə Helikobakteriyanın təyini

Kalprotektin+Laktoferin

Kriptosporidilər

Lam.int Nəcisdə lyambliyaların təyini (rapid-test)

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

nəcis

QİYMƏT AZN

12

12

39

12

18