KOD

316

316q

318

320

319

321

İZOSEROLOGİYA

ANALİZİN ADI

Kumbs Reaksiyası (düz)

Kumbs Reaksiyası (qeyri-düz)

Qan qrupu və RH-faktorun təyini

Qanda qrup-Anticisimlərin təyini

Qanda Rezus-Anticisimlərin təyini

Ana Südündə Anticisimlərin təyini ana südü

qan

qan

qan

qan

qan

ana südü

QİYMƏT AZN

18

18

5

18

18

10

PATOHİSTOMORFOLOGİYA

Bioloji material:  qan,  əsnəkdən yaxma,  sidik,  nəcis

KOD

406

408

407

ANALİZİN ADI

Biomaterialın sitoloji müayinəsi

Biomaterialın Patohistoloji müayinəsi

PAPP-test Papanikolau testi

bioloji material

bioloji material

bioloji material

QİYMƏT AZN

30

50

35