KOD

520

568

535R

536

796

ANALİZİN ADI

XLAMİDOFİLA  Chlamydophila pneumoniae  

əsnəkdən yaxma

MİKOPLAZMA    Mycoplasma pneumoniae    

əsnəkdən yaxma

LİSTERİOZ   Listeria monocytogenes 

VƏRƏM     Mycobacterium tuberculosis complex  

əsnəkdən yaxma

əsnəkdən yaxma

Sars-Cov-2 Real-Time

əsnəkdən yaxma

QİYMƏT AZN

22

25

25

22

70