Bioloji material:  qan,  əsnəkdən yaxma,  sidik,  nəcis

KOD

326

331

329

337

ANALİZİN ADI

Demodeksin təyini mikroskopiya

Kursrok-Müller sınağı mikroskopiya

bioloji material

bioloji material

Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya

bioloji material

Göbələyin müayinəsi

bioloji material

QİYMƏT AZN

12

15

10

12