Bioloji material:  qan,  əsnəkdən yaxma,  sidik,  nəcis

KOD

326

329

315a

ANALİZİN ADI

Demodeksin təyini mikroskopiya

bioloji material

Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya

bioloji material

Perianal sıyırıntının  mikroskopiya

bioloji material

QİYMƏT AZN

16

15

13