KOD

312b

317v

313v

311

310b

310a

313p

330

322

325

323

315

810

328

314

314a

327

491

326

331

329

315a

ANALİZİN ADI

ECS

qan

HGB Hemoqlobin

qan

PLT Trombositlər

qan

Qanın ümumi analizi mikroskopiya

qan

Qanın ümumi analizi 

qan

Ret. Retikulositlər

qan

PLT Trombositlər  mikroskopiya

periferik qan

Spermanın Morfologiyası Kryuger üsulu ilə

Spermoqramma avtomat+ mikroskopiya

sperma

sperma

Şuvarski sınağı mikroskopiya

Urogenital yaxma mikroskopiya

yaxma

yaxma

Nəcisin ümumi analizi

nəcis

Narkotest № 5 screen 

sidik

Neçiporenko sınağı mikroskopiya 

sidik

Sidiyin ümumi analiz

sidik

Sidiyin ümumi analizi mikroskopiya

sidik

Zimnitski sınağı

sutkalıq sidik

Bakterioloji analiz

bioloji material

Demodeksin təyini mikroskopiya

bioloji material

Kursrok-Müller sınağı mikroskopiya

bioloji material

Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya

bioloji material

Perianal sıyırıntının təyini  mikroskopiya

bioloji material

QİYMƏT AZN

3

3

4

10

14

15

4

60

30

15

15

10

18

10

16

14

20

40

12

15

10

10