KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

Ca Kalsium

97

qan

6

100

Ca ion İonlaşmış Kalsium

10

qan

113

92

111

Cl Xlor

Fe Dəmir

K Kalium

qan

qan

qan

8

6

8

110

95

Li Litium

Mg Maqnezium

qan

qan

8

6

112

96

Na Natrium

P Fosfor

qan

qan

8

6