GENETİKADA YENİ İMKANLAR

CGH Array üsulu – tam avtomatlaşdırılmış sistemdir.

İnsan xromosomlarının molekulyar kariotipləmə üsulunun universal həllidir!

CGH Array nədir?

          Delesiya, mikrodelesiya, submikroskopik delesiya, mozaisizm, insersiya və s.    

          Xromosomlarda say və struktur dəyişikliyinin təyini    

          İnsan kariotipi ilə əlaqəli 600-dən çox genetik xəstəliklərin təyini    

         Genetik xəstəliklərin qarşısını almaq üçün cütlərin diaqnozu    

         İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik səbəblərinin araşdırılması    

         Uşaq xəstəliklərinin kariotipləmə ilə aşkarlanıb yetkin yaşda qarşısının alınması

       İstifadə olunan materiallar:

       Abortus (abort materialı)

       Postnatal diaqnostika

       - Venoz qan

       Prenatal diaqnostika

       - Amniotik maye (hamiləliyin 15-18 həftəsi)

       - Xorion xovları   (hamiləliyin 10-11 həftəsi)

      Digər bioloji materiallardan istifadə