KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

HİRUDOTERAPİYA     zəli ilə müalicə

HRT-01

Hirudoterapiya    1 seans

25

HRT-02V

Hirudoterapiya vaginal    1 seans

25

LAZER TERAPİYA     ESTETİK GİNEKOLOGİYA

SFG-01

Pasiyentin lazer müalicəsinə hazırlığı     mütəxəssis rəyi ilə      1 seans

20

SFG-02

Stresslə əlaqəli sidiyin saxlanmaması     1 seans

150

SFG-03

Uşaqlıq yolunun prolapsı   1 seans

150

SFG-03

Eroziyanın müalicəsi     1 seans

100

SFG-05l

Uşaqlıq boynunda kistaların müalicəsi     1 seans

60

SFG-06h

Uşaqlıq boynunda kistaların müalicəsi     çoxsaylı     1 seans

90

SFD-07

Papillomaların yox edilməsi   1 seans     30 dəqiqə

45

SFD-08

Piqmentasiyanın müalicəsi     dəridə     1 seans

20

SFD-08G

Piqmentasiyanın müalicəsi     genital zona     1 seans

100