KOD

1070

BLASTOMER

ANALİZİN ADI

AZF-faktor   Azoospermiya Faktoru Y xromosom Mikrodelesiyaları   15 region

İCRA m.

ÜSÜL

QİYMƏT AZN

KASP

10 gün

120

1083

SMA   Spinal Əzələ Atrofiyası   SMN1, NAİP gen

KASP

10 gün

95

1084

SMA newborn  Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası  SMN1, NAİP gen

KASP

3 gün

65

1077

FMF   Ailəvi Aralıq Dənizi   26 mutasiya

KASP

10 gün

160

G126

ÇÖLYAK xəstəliyi   DQ2, DQ8

KASP

120

10 gün

G004

Kistik Fibroz  18 mutasiya

KASP

10 gün

120

G100

Beta-Talassemiya  12 Mutasiya

KASP

10 gün

120

1082

İrsi nonsindromik eşitmə İtkisi - karlıq  10 Mutasiya 

KASP

120

10 gün

G025

İrsi Hemokromatoz   3 Mutasiya

KASP

95

21 gün

G1085

G1086

JAK-2, MPL, CALR, CSF3R   Hematopoetik və limfoid toxuma şişlərinin skrininq diaqnozu 

CYP2C9, VKORC1

Antikoaqulyant varfarin terapiyasının effektivliyi üçün genetik amillər  3 Mutasiya

KASP

21 gün

200

KASP

21 gün

95

980

Kariotipin Diaqnostikası

Sitogenetika

110

35 gün

950

Molekulyar Kariotipin Diaqnostikası 

Array CGH 

440

30 gün

1008

Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları 

NGS

630

4-9 gün

1009

Trisomiyalar 13/18/21; Y təyini; X/Y Aneuploidiyaları; Mikrodelesiyalar 

NGS

650

4-9 gün

1047

MTHFR, FII, FV, FV HR2, FV Cambridge, F13А1, PAI-1, FGB, MTR, MTRR, FVY1702C

Trombofiliyaya genetik meyillilik 

MaldiToff

170

10 gün

1035

MTHFR, MTHFD1, FII, FV, FVII, PAI-1, ITGB3, ITGA2 (GPIA), AGTR1, NOS3, IL6

Plasentanın ayrılması genetik riskinin təyini 

MaldiToff

170

10 gün

1037

MTHFR, MTHFD1, SLC19A1, MTRR, MTR, BHMT,FV, FII, ITGB3, GSTP1, EPHX1, CYP1A2

Anadangəlmə qüsurların genetik riskinin təyini 

MaldiToff

170

10 gün

1044

MTHFR, MTRR, FII, FV, FVII, PAI-1, IL10, IL6, CYP19A1, ESR1, TP53, VEGF

İnkişaf etməmiş hamiləliyin genetik risklərinin təyini

MaldiToff

170

10 gün

1048

MTHFR, MTHFD1, SLC19A1, MTRR, MTR, BHMT, TCNII

Folat dövrü pozğunluqlarının genetik səbəblərinin təyini

MaldiToff

170

10 gün

1040

MTHFR, FII, FV, FVII, PAI-1, FGB, NOS3, AGT, AGTR1, GNB3

Preeklampsiya və eklampsiya (hestoz) riskinin təyini

MaldiToff

170

10 gün

1065

FVII, MTRR    Hamiləliyin ilk üç aylıq dövründə xorionun ayrılmasının genetik riski

MaldiToff

60

18 gün