Üsul: HLA

KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

QİYMƏT AZN

986

HLA II DRB1, DQB1, DQA1   II sinif HLA genlərinin tiplənməsi 

qan

185

28 gün

1023.3

1028

1029

1030

1017

HLA DQA1     HLA lokus DQA1

HPA full    İnsan Trombosit Antigenləri full 

HPA 1     İnsan Trombosit Antigeni Tip 1 

HNA   İnsan Neytrofil Antigeni

KIR- HLAC    KIR-HLA C genotipləmə

qan

qan

qan

qan

qan

28 gün

40

28 gün

140

28 gün

55

28 gün

125

28 gün

230

1018

1019

G1078

G1079 

G1081

G1080

G987

1076

HLA-C    HLA lokus C

KIR   KIR typing

HLA B5/B51/B52

Behçet xəstəliyinin inkişafına meyilli genetik markerlərin hərtərəfli diaqnozu 

HLA B5  Behçet Xəstəliyi Genetik - Sınaq Testi

HLA B5/B52   Behçet xəstəliyi və Takayasu artritinin genetik markeri

HLA B5/B51    Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri 

HLA B27    Ankilozan spondilit - Bexterev xəstəliyi və Reiter sindromunun diaqnozu  

HLA B57   Abakavirə yüksək həssaslıq reaksiyasının inkişafının diaqnozu 

QİÇS-ın müalicəsi zamanı 

qan

qan

qan

qan

qan

qan

qan

28 gün

105

28 gün

150

10 gün

170

10 gün

60

10 gün

60

10 gün

60

10 gün

80

qan

10 gün

60