KOD

GEN

POLİMORFİZMLƏR

BLASTOMER

İCRA m.

ÜSÜL

QİYMƏT AZN

TƏK POLİMORFİZMLƏR DİAGNOSTİKA 

1047.1

MTHFR (1) 

MaldiToff

10 gün

30

c.665 C>T, Ala222Val 

1047.2

MTHFR (2) 

MaldiToff

10 gün

30

A1298C, c.1286A>C 

1047.3

PAI-1 

MaldiToff

10 gün

30

SERPINE 1, -675 5G>4G 

1047.4

FII 

MaldiToff

10 gün

30

*97 G>A, G20210A

1047.5

FV Leyden

MaldiToff

10 gün

30

R506Q, 1691G>A

1047.6

FV HR2 

MaldiToff

10 gün

30

H1299R, His1299Arg 

1048.7

FV Cambridge 

MaldiToff

10 gün

30

p.Arg334Thr; ARG306THR 

1048.8

FV Seoul-2

MaldiToff

10 gün

30

c.5189A>G, Y1702C

1049.9

F13А1 

MaldiToff

10 gün

30

c.103G>T (p.Val35Leu)