KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

YUXARI ƏTRAF SÜMÜKLƏRİNİN R-müayinəsi

R-29

Bazı sümüyü+çiyin oynağı     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-31

Körğücük sümüyü     R-qrafiya

20

R-34

Dirsək oynağı     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-36

Said sümükləri    R-qrafiya / R-skopiya

20

R-38

Mil bilək oynağı   R-qrafiya

20

R-40

Əl     R-qrafiya / R-skopiya

20

AŞAĞI ƏTRAF SÜMÜKLƏRİNİN R-müayinəsi

R-49

Çanaq     ümumi      R-qrafiya / R-skopiya    

25

R-51

Bud sümüyü+bud çanaq oynağı    R-qrafiya / R-skopiya

30

R-56

Diz oynağı    R-qrafiya / R-skopiya

20

R-60

Baldır sümükləri     R-qrafiya / R-skopiya

20

R-62

Topuq oynağı     R-qrafiya

20

R-63

 Pəncə     R-qrafiya 

20

R-64

Daban sümüyü     R-qrafiya 

20

MƏDƏ-BAĞIRSAQ SİSTEMİNİN R-müayinəsi

R-43

Qida borusu     

20

R-44

Mədə-bağırsaq   ümumi

40

R-45

Mədə onikibarmaq bağırsaq    

25

R-46

Yoğun bağırsaq

20

R-48

İrriqoskopiya

20

R-68

Qarın boşluğuna baxış     R-skopiya

20

R-69

Qarın boşluğuna baxış     R-qrafiya 

30