KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

PLAZMAFEREZ

MPF

PF-01

TF-01

TF-02

Membran üsulu ilə plazmaferez     1 seans

Sentrifuqa üsulu ilə plazmaferez     1 seans

İmmunokorreksiya   preparatlar qiymətə daxil deyil      1 seans

Zülal korreksiyası   preparatlar qiymətə daxil deyil      1 seans

363.60

40.70

20

20

OZONOTERAPİYA

Oz-01

OZ-03V

Ozonlaşmış  500,0 ml - 0,9% NaCl  məhlunun köçürülməsi     1 seans

Uşaqlıq yolunun 500,0 ml ozonlaşmış 0,9% NaCl  məhlulu ilə yuyulması     1 seans

21.20

25

FİZİOTERAPİYA

FT-01

Elektroterapiya    1 seans

10.20

FT-02

Ultrasəs terapiyası    yüksək dərəcəli tezlikərlə     1 seans

10.20

FT-03

Kvant terapiyası     1 seans

10.20

FT-04

Kvant terapiyası + vaginal lazer     vaginal ötürücü ilə    1 seans

10.20

FT-05

Elektroforez    1 seans

10.20

FT-06

Fonoforez     1 seans

10.20

FT-07

Lazeroterapiya   1 seans

10.20

FT-08

İnhalyasiya 

10