KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

PLAZMAFEREZ

MPF

Membran üsulu ilə plazmaferez     1 seans

310

PF-01

Sentrifuqa üsulu ilə plazmaferez     1 seans

40

TF-01

İmmunokorreksiya   preparatlar qiymətə daxil deyil      1 seans

20

TF-02

Zülal korreksiyası   preparatlar qiymətə daxil deyil      1 seans

20

OZONOTERAPİYA

Oz-01

Ozonlaşmış  500,0 ml - 0,9% NaCl  məhlunun köçürülməsi     1 seans

20

OZ-03V

Uşaqlıq yolunun 500,0 ml ozonlaşmış 0,9% NaCl  məhlulu ilə yuyulması     1 seans

25

FİZİOTERAPİYA

FT-01

Elektroterapiya    1 seans

10

FT-02

Ultrasəs terapiyası    yüksək dərəcəli tezlikərlə     1 seans

10

FT-03

Kvant terapiyası     1 seans

6

FT-04

Kvant terapiyası + vaginal lazer     vaginal ötürücü ilə    1 seans

8

FT-05

Elektroforez    1 seans

6

FT-06

Fonoforez     1 seans

6

FT-07

Lazeroterapiya   1 seans

4

FT-08

İnhalyasiya 

5