KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

ÜMUMİ SONOLOGİYA

UA-01

Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi

40

UA-01k

Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz

45

UA-02

Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq

30

UA-03

Sidik kisəsi, böyrəklər

15

UA-03k

Sidik kisəsi, böyrəklər    kişilərdə prostat vəz

20

UA-03/1

Sidik kisəsi, prostat vəz

15

UP-09

Yumşaq toxuma

20

UP-10

Periferik limfa düyünləri

25

UA-11

Böyrəküstü vəzilər

15

UP-07

Qalxanabəzər vəz

15

UP-08

Süd vəziləri

25

ÜMUMİ SONOLOGİYA DOPPLEROQRAFİYA

UP-07D

Qalxanabənzər vəzin    doppleroqrafiyası 

20

UP-08D

Süd vəzilərinin     doppleroqrafiyası 

30

ARTERİYALARIN və DAMARLARIN  DOPPLEROQRAFİYASI

UD-01

Birtərəfli aşağı ətraf arterial-venoz     doppleroqrafiyası 

80

UD-02

Birtərəfli aşağı ətraf arterial     doppleroqrafiyası 

40

UD-03

Birtərəfli aşağı ətraf venoz     doppleroqrafiyası 

40

UD-03T

Birtərəfli aşağı ətraf venoz     doppleroqrafiyası      Tromboz

25

UD-04

Birtərəfli yuxarı ətraf arterial-venoz     doppleroqrafiyası 

50

UD-05

Birtərəfli yuxarı ətraf arterial     doppleroqrafiyası 

25

UD-06

Birtərəfli yuxarı ətraf venoz     doppleroqrafiyası 

25

UD-06T

Birtərəfli yuxarı ətraf venoz     doppleroqrafiyası      Tromboz

20

UD-07

Yuxu arteriyalarının    doppleroqrafiyası 

35

UD-08

Böyrək arteriyalarının    doppleroqrafiyası 

35

UD-09

Qaraciyər damarlarının     doppleroqrafiyası 

35

UD-10

Qarın aortasının     doppleroqrafiyası 

20

GİNEKOLOGİYA

U-04

Dominant follikul     abdominal və ya transvaginal

10

U-03

Ginekoloji müayinə    abdominal və ya transvaginal

40

MAMALIQ

U-06

Birdöllü hamiləliyin müayinəsi     abdominal və ya transvaginal

40

U-06Ç

Çoxdöllü hamiləliyin müayinəsi     abdominal və ya transvaginal

50

REAL ZAMAN REJİMİNDƏ HAMİLƏLİYİN MÜAYİNƏSİ

UD-06/4D

Hamiləliyin abdominal və ya transvaginal     doppleroqrafiyası      4D Real  Zaman Rejimi

60

UD-06F/4D

Dölün dopplero-fetometriyası  30 həftəlik hamiləlikdən başlayaraq  4D Real  Zaman Rejimi 

70

TL-43U

CD diskin yazılması

10

TL-44

Dölün üçölçülü rəngli şəklinin çəkilməsi

20