KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

QİYMƏT AZN

1071

DNT Fraqmentasiya – Halosperm test  

sperma

110

35 gün

1072

Oxisperm test   

sperma

185

30 gün