Burada ümumi laborator analizlərini

material, tip, laboratoriyalar üzrə seçə bilərsiniz

MATERİAL

SAYTDA QEYD OLUNAN QİYMƏTLƏRƏ ƏDV DAXİL DEYİL!

TİP
LABORATORİYA