KOD

75

380

379

374

62

58

72

74

85

59

67

86

65

101p

161

ANALİZİN ADI

CRP C-Reaktiv zülal

hs-CRP+CRP  C-Reaktiv  Zulal+CRZ yüksək həssaslı

Cys.C Cistatin C

qan

qan

qan

G- 6-PD  Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenazа     

GGT γ – QAMMAQLUTAMİLTRANSFERAZA

qan

qan

Gluk Qlükoza

qan

sidik, sutkalıq sidik

HAPT Haptoqlobin

qan

Hb A1C Qlikohemoqlobin

HDL Yüksək Sıxlıqlı Lipoproteidlər

qan

qan

Lakt Laktat

qan

onurğa-beyin mayesi

LDH Laktatdehidrogenaza

qan

LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

qan

LİP Lipaza

qan

Qlükozatolerantlıq testi 2 porsiya 

qan

HCY Homosistein

qan

QİYMƏT AZN

8

12

12

15

6

3

5

9

16

6

9

10

6

9

9

10

38.10