KOD

139

21

ANALİZİN ADI

17 – OH Pr 17 - OH Progesteron

ACTH Adrenokortikotrop hormon

QİYMƏT AZN

17

20

158

ADR Adrenalin

68

145

ADS Androstendion

19

140

AFP α–Fetoprotein (10-40 həftəlik hamiləlik)

15

152

ALDS Aldosteron

30

176

AMH Anti-Müller hormonu

50

8

Anti-TG Tireoqlobulinə qarşı autoanticisimlər

16

9

Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı autoanticisimlər

16

183

Anti-TSH TSH reseptorlarına qarşı anticismlər

40

19

C – PEPTİD

18

24

CA-125 Karbohidrat Antigen 125

20

11

DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat

15

137

DHEA–S Dehidroepiandrosteron-sulfat (1-40 həftəlik hamiləlik)

15

185

DUO-TEST (8-13 həftəlik hamiləlik)

40

151

E1 Estron

18

151

E1 Estron hamiləlik müddəti

18

12

E2 Estradiol

15

142

Free E3 Estriol sərbəst

16

142

Free E3 Estriol sərbəst (12-42 həftəlik hamiləlik)

16