KOD

139

21

158

145

140

152

432

8

9

183

19

11

185

12

142

ANALİZİN ADI

17 – OH Pr 17 - OH Progesteron

ACTH Adrenokortikotrop hormon

qan

qan

ADR Adrenalin

qan

sutkalıq sidik

ADS Androstendion

AFP α–Fetoprotein    (10-40 həftəlik hamiləlik)

ALDS Aldosteron

qan

qan

qan

AMH Anti-Müller hormonu

qan

Anti-TQ Tireoqlobulina  qarşı Auto anticismləri

Anti-TPO Tireoperoksidazaya qarşı Auto anticismləri

qan

qan

Anti-TSH Tireotrop hormonun reseptorlarına  qarşı Auto anticismlər

qan

C – PEPTİD

qan

sutkalıq sidik

DHEA-S Dehidroepiandrosteron-sulfat

qan

DUO-TEST    (8-13 həftəlik hamiləlik)

E2 Estradiol

qan

qan

Free E3 Sərbəst Estriol

qan

QİYMƏT AZN

17

20

68

68

19

15

30

55.10

16

16

40

18

20

15

40

15

16

142

49

148

23

1

14

2

50

426

Free E3 Sərbəst Estriol (12-42 həftəlik hamiləlik)

Ferritinin

Free T  Sərbəst Testosteron         

β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

HCG  Xorionik Qonadotropin STAT  (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

qan

qan

qan

qan

Free T4 Sərbəst Tiroksin 

HGH Somatotrop (BOY) hormon

qan

qan

Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin    

qan

16

15

16

18

14

15

14

22

20

13

141

FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon

β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

15

15

125

179

174

20

10

187

NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid 

IGF 1   İnsulinə bənzər Boy Hormonu

qan

qan

 İnhibin A

qan

İnsulin

qan

Kortizol

qan

KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)

qan

30

26

50

16

15

96

15

LH Lüteinləşdirici Hormon

qan

15

129

159

Makroprolaktin

qan

NAD Noradrenalin

qan

sutkalıq sidik

24

68

68

425

PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı

qan

20

128

PCT Prokalsitonin

30

qan

424

PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru 

40

qan

16

Progesteron

15

qan

138

Progesteron (I-III trimestr)

15

qan

17

Prolaktin

15

qan

32

PTH Parathormon

20

qan

153

RENİN

qan

30

42

SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin

20

qan

44

Sərbəst Testosteron İndeksi

25

qan

18

Testosteron

qan

15

7

TG Tireoqlobulin

18

qan

143

Total E3 Ümumi Estriol

20

qan

143

Total E3 Ümumi Estriol (17-41 həftəlik hamiləlik)

20

qan

3

Total T3 Triyodtironin 

qan

14

4

Total T4 Tiroksin 

14

qan

186

TRİPLE-TEST (12-21 həftəlik hamiləlik)

46

qan

5

TSH Tireotrop hormon

14

qan

184

HOMA-IR  İnsulinə qarşı Rezistentlik

19

qan