KOD

101z

77

126

69

84

94

81

93

78

79

103

63

63c

64

105

182

123a

ANALİZİN ADI

Qlükozatolerantlıq testi 4 porsiya 

qan

RF Revmatoid faktor

qan

cTn I Troponin I

qan

TP Ümumi zülal    

qan

sidik,  sutkalıq sidik

onurğa beyin mayesi

Triql Triqliseridlər

qan

TRSF Transferrin

qan

UA Sidik Turşusu    

qan

sidik,  sutkalıq sidik

UIBC Dəmir Birləşdirmə Qabiliyyəti

qan

Urea Sidik Cövhəri     

qan

sidik,  sutkalıq sidik

Urea bun Azot Qalığı    

qan

sutkalıq sidik

VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

qan

α-AMY α – Amilaza   

qan

sidik,  sutkalıq sidik

 α – Amilaza / Kreatinin Klirens əmsalı

qan və sidik

α-AMY-P Pankreatik Amilaza   

qan

sidik

TROPONİN T

qan

B2 MİKROQLOBULİN

qan

B2 MİKROALBUMİN

sidik

QİYMƏT AZN

20

7

18

5

6

6

6

8

6

8

8

6

7

6

8

6

8

10

10

10

12

20

14

18