148

1

2

426

13

141

23

14

50

125

179

174

174

20

10

187

15

129

159

Free T  Sərbəst Testosteron         

Free T3 Sərbəst Triyodtironin         

Free T4 Sərbəst Tiroksin 

Free β- HCG  Sərbəst β-Xorionik Qonadotropin    

FSH Follikulstimullaşdırıcı Hormon

β- HCG Xorionik Qonadotropin (2-21 həftəlik hamiləlik)

qan

qan

qan

qan

qan

qan

β- HCG Xorionik Qonadotropin (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

HCG  Xorionik Qonadotropin STAT  (3-18 həftəlik hamiləlik)

qan

HGH Somatotrop  hormon

NT-pro BNP NT-Pro B -tip natriuretik peptid 

IGF 1   İnsulinə bənzər Boy Hormonu

qan

qan

qan

 İnhibin A

İnhibin A (15-20 həftəlik hamiləlik)

İnsulin

qan

qan

qan

Kortizol

KVADRO-TEST (14-20 həftəlik hamiləlik)

LH Lüteinləşdirici Hormon

qan

qan

qan

Makroprolaktin

qan

NAD Noradrenalin

qan

sutkalıq sidik

16

10

10

20

15

15

18

15

22

30

26

50

50

16

15

96

15

24

68

68