KOD

425

ANALİZİN ADI

PAPP-A Hamiləliklə bağlı A-PLAZMA zülalı

QİYMƏT AZN

20

128

PCT PROKALSİTONİN

30

424

PLGF İnsan Boyunun Plasentar faktoru (10-40 həftəlik hamiləlik)

60

16

PROGESTERON

15

138

PROGESTERON (1-40 həftəlik hamiləlik)

15

17

PROLAKTİN

15

32

PTH Parathormon

20

153

RENİN

30

42

SHBG Cinsi steroid bağlayıcı qlobulin

20

44

Sərbəst Testosteron İndeksi

25

18

TESTOSTERON

15

7

TG Tireoqlobulin

11

143

Total E3 Estriol ümumi

20

143

Total E3 Estriol ümumi (17-41 həftəlik hamiləlik)

20

3

Total T3 Triyodtironİin ümumi

14

4

Total T4 Tiroksin ümumi

14

186

TRİPLE-TEST (14-21 həftəlik hamiləlik)

46

105

TROPONİN T

20

5

TSH Tireotrop hormon

14

182

Β2 -MİKROQLOBULİN

16