KOD

264

43

423

430

34

52

51

429

35

268

ANALİZİN ADI

 HDV Ig M HEPATİT D virusu  IgM

HEPATİT A HAV IgM

qan

qan

Anti-HBc IgM HEPATİT B virusun core -antigenə qarşı  anticismlər Ig M

qan

Anti-HBe HEPATİT B virusun e-antigenə qarşı  anticismlər

qan

HBsAg  Hepatit B virusun s-antigeni

qan

Anti-HBc  HEPATİT B virusun core -antigenə qarşı  anticismlər

qan

Anti-HBs  HEPATİT B virusun s-antigenə qarşı  anticismlər

qan

HbeAg HEPATİT B virusun e-antigeni

qan

HEPATİT C Anti-HCV

qan

 HDV  HEPATİT D virusu  IgG

qan

QİYMƏT AZN

18

16

18

18

15

18

18

18

17

16