İFA  (ELISA) üsulu ilə keçirilən hepatit analizlərinin siyahısı

Material: QAN

KOD

264

43

423

430

34

52

51

429

35

268

271

ANALİZİN ADI

HEPATİT D HDV IgM

HEPATİT A HAV IgM

HEPATİT B Anti-HBc-IgM

HEPATİT B Anti-HBe-Ab

HEPATİT B HBsAg

HEPATİT B Anti-HBc-Ab

HEPATİT B Anti-HBs-Ab

HEPATİT B HBeAg

HEPATİT C Anti-HCV

HEPATİT D Anti-HDV

HEPATİT E HEV IgM

QİYMƏT AZN

18

16

18

18

15

18

18

18

17

16

15