KOD

719

ANALİZİN ADI

EA IgG Mononukleoz EpsteinBarr EARLY– erkən antigen IgG

QİYMƏT AZN

18

718

EA IgM Mononukleoz Epstein Barr EARLY – erkən antigen IgM

17

715

EBNA IgG Mononukleoz Epstein Barr EBNA –nüvə antigeni IgG

17

722

EPİDEMİK PAROTİT Mumps virus IgG

14

420

HERPETİK İNFEKSİYA II tip IgG

12

743

HERPETİK İNFEKSİYA I tip IgM

12

745

HERPETİK İNFEKSİYA II tip IgM

12

39

QIRMIZI MƏXMƏRƏK Rubella virus IgG

12

705

QIRMIZI MƏXMƏRƏK Rubella virus IgG avidlik indeksi

17

720

QIZILCA Measles virus IgG

14

721

QIZILCA Measles virus IgM

14

710

SİFİLİS Treponema pallidum IgG

15

703

SITOMEQALIYA CMV IgG avidlik indeksi

17

48

SİTOMEQALİYA Cytomegalovirus IgG

12

49

SİTOMEQALİYA Cytomegalovirus IgM

14

725

SU ÇİÇƏYİ Varicella Zoster IgM

16

717

VCA IgG Mononukleoz Epstein Barr VCA – kapsid antigen IgG

17

716

VCA IgM Mononukleoz Epstein Barr VCA-kapsidantigen IgM

17