BLASTOMER

KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

ÜSÜL

QİYMƏT AZN

F122

Daun, Turner, Klaynfelter, Triple X, Edvards, Patau sindromları

FİSH

140

30 gün

F121

Daun sindromu - Trisomiya 21 

FİSH

120

30 gün

1088

Triscore (X/Y/21) Daun, Turner, Klaynfelter 

FİSH

130

30 gün

30 gün

F125

Williams-Beuren sindrom 

FİSH

120

1001

ALFA Talassemiya   21 mutasiya

StripAssay 

240

30 gün

1003

Qoşe Xəstəliyi      8 mutasiya

StripAssay 

200

30 gün

1005

Kongenital Adrenal Hiperplaziya    11 mutasiya

StripAssay 

240

30 gün

986

HLA II DRB1, DQB1, DQA1   II sinif HLA genlərinin tiplənməsi 

HLA

185

28 gün

1023.3

HLA DQA1     HLA lokus DQA1

HLA

40

28 gün

1028

HPA full    İnsan Trombosit Antigenləri full 

HLA

28 gün

140

1029

HPA 1     İnsan Trombosit Antigeni Tip 1 

HLA

55

28 gün

1030

HNA   İnsan Neytrofil Antigeni

HLA

125

28 gün

1017

KIR- HLAC    KIR-HLA C genotipləmə

HLA

230

28 gün

1018

HLA-C    HLA lokus C

HLA

105

28 gün

1019

KIR   KIR typing

HLA

150

28 gün

G1078

HLA B5/B51/B52

Behçet xəstəliyinin inkişafına meyilli genetik markerlərin hərtərəfli diaqnozu 

HLA

170

10 gün

G1079 

HLA B5  Behçet Xəstəliyi Genetik - Sınaq Testi

HLA

60

10 gün

G1081

HLA B5/B52   Behçet xəstəliyi və Takayasu artritinin genetik markeridir 

HLA

60

10 gün

G1080

HLA B5/B51    Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri 

HLA

60

10 gün

G987

HLA B27    Ankilozan spondilit - Bexterev xəstəliyi və Reiter sindromunun diaqnozu  

HLA

80

10 gün

1076

HLA B57   Abakavirə yüksək həssaslıq reaksiyasının inkişafının diaqnozu 

QİÇS-ın müalicəsi zamanı 

HLA

60

10 gün