KOD

ANALİZİN ADI

İCRA m.

ÜSÜL

QİYMƏT AZN

1078

Behcet xəstəliyinin inkişafına meylli genetik markerlərin hərtərəfli diaqnozu

HLA B5/B51/B52

HLA

182.9

7 gün

1079

HLA B5   Behcet Xəstəliyi Genetik Sınaq Testi

HLA

64.9

7 gün

1081

HLA B5/B52   Behcet xəstəliyi və Takayasu arteritinin genetik markeridir

HLA

64.9

7 gün

7 gün

1080

HLA B5/B51    HLA B5/51 Behcet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik marker

HLA

64.9

987

HLA B27   Ankilozan spondilit Bexterev xəstəliyi və Reiter sindromunun diaqnozu

HLA

81.4

7 gün

1076

HLA B57    Abakavirə yüksək həssaslıq reaksiyasının inkişafının diaqnozu

QİÇS-ın müalicəsi zamanı  

HLA

64.9

7 gün

F122

Daun, Turner, Klaynfelter, Triple X, Edvards, Patau sindromları

FİSH

271.4

21 gün

F121

Daun sindromu - Trisomiya 21  

FİSH

206.6

21 gün

1088

Triscore (X/Y/21) Daun, Turner,  Klaynfelter  

FİSH

230.1

21 gün

F125

Williams-Beuren sindrom  

FİSH

21 gün

159.3

980

Kariotipin Diaqnostikası 

Sitogenetika

112.1

30 gün

950

Periferik Qanda molekulyar kariotipləmə 

Array CGH

826

21 gün

1001

ALFA Talassemiya (21 mutasiya)  

StripAssay

271.4

21 gün

1003

Qoşe  Xəstəliyi (8 mutasiya)      

StripAssay

271.4

21 gün

986

HLA II  DRB1,  DQB1, DQA1   II  sinif HLA genlərinin tiplənməsi  

HLA

218.3

21 gün

1023.3

HLA DQA1   HLA lokus DQA1  

HLA

59

21 gün

1028

HPA full   İnsan Trombosit Antigenləri full  

HLA

147.5

21 gün

1029

HPA 1   İnsan Trombosit Antigeni Tip 1  

HLA

41.3

21 gün

1030

HNA   İnsan Neytrofil Antigeni  

HLA

121.5

21 gün

1014

Trisomiyalar 21, Y təyini  

NGS

430

4-9 gün

1008

Trisomiyalar  13/18/21;  Y təyini;  X/Y Aneuploidiyaları

NGS

650

4-9 gün

1009

Trisomiyalar  13/18/21;  Y təyini;  X/Y Aneuploidiyaları;  Mikrodelesiyalar

NGS

1290

4-9 gün