KOD

ANALİZİN ADI

TİP

QİYMƏT AZN

327

Zimnitski sınağı      sutkalıq sidik

Klinika

20

158b

ADR Adrenalin      sutkalıq sidik

Hormonal

68

63b

Amyl α – Amilaza (Diastaza)     sutkalıq sidik

Biokimya

10

19b

C – PEPTİD      sutkalıq sidik

Hormonal

20

97b

Ca Kalsium       sutkalıq sidik

Biokimya

7

113b

Cl Xlor         sutkalıq sidik

Biokimya

8

80b

CREJ Kreatinin      sutkalıq sidik

Biokimya

7

58b

Gluk Qlükoza     sutkalıq sidik

Biokimya

5

111b

K Kalium       sutkalıq sidik

Mikroelementlər

8

112b

Na Natrium      sutkalıq sidik

Biokimya

8

159b

NAD Noradrenalin    sutkalıq sidik

Hormonal

68

367b

SİNK       sutkalıq sidik

Biokimya

10

69b

TP Ümumi zülal      sutkalıq sidik

Biokimya

6

81b

UA Sidik Turşusu    sutkalıq sidik

Biokimya

8

78b

Urea Sidik Cövhəri     sutkalıq sidik

Biokimya

7

79b

Urea bun Azot Qalığı    sutkalıq sidik

Biokimya

8