KOD

ANALİZİN ADI

TİP

QİYMƏT AZN

327

Zimnitski sınağı sutkalıq sidik

Klinika

20

158b

ADR Adrenalin sutkalıq sidik

Hormonal

68

63b

Amyl α – Amilaza (Diastaza) sutkalıq sidik

Biokimya

10

19b

C – PEPTİD sutkalıq sidik

Hormonal

20

97b

Ca Kalsium sutkalıq sidik

Biokimya

7

113b

Cl Xlor sutkalıq sidik

Biokimya

8

80b

CREJ Kreatinin sutkalıq sidik

Biokimya

7

58b

Gluk Qlükoza sutkalıq sidik

Biokimya

5

111b

K Kalium sutkalıq sidik

Mikroelementlər

8

112b

Na Natrium sutkalıq sidik

Biokimya

8

159b

NAD Noradrenalin sutkalıq sidik

Hormonal

68

367b

SİNK sutkalıq sidik

Biokimya

10

69b

TP Ümumi zülal sutkalıq sidik

Biokimya

6

81b

UA Sidik Turşusu sutkalıq sidik

Biokimya

8

78b

Urea Sidik Cövhəri sutkalıq sidik

Biokimya

7

79b

Urea bun Azot Qalığı sutkalıq sidik

Biokimya

8