KOD

ANALİZİN ADI

TİP

QİYMƏT AZN

491

Bakterioloji analiz

Klinika

40

408

Biomaterialın Patohistoloji müayinəsi

Patohistomorfologiya

50

326

Demodeksin təyini mikroskopiya

Klinika

12

315a

Enterobius ver. Enterobiozun təyini perianal sıyrıntı

Koproqramma

8

331

Kursrok-Müller sınağı mikroskopiya

Klinika

15

407

PAPP-test Papanikolau testi

Patohistomorfologiya

35

329

Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi mikroskopiya

Klinika

10