КОД

520

568

535

536

536

НАЗВАНИЕ АНАЛИЗА

ХЛАМИДОФИЛА  Chlamydophila pneumoniae  

мазок из зева

МИКОПЛАЗМОЗ    Mycoplasma pneumoniae    

мазок из зева

ЛИСТЕРИОЗ    Listeria monocytogenes 

ТУБЕРКУЛЁЗ     Mycobacterium tuberculosis complex  

мазок из зева

мазок из зева

ТУБЕРКУЛЁЗ     Mycobacterium tuberculosis complex  

мазок из зева

ЦЕНА АЗН

25

25

25

22

22